Smart-BUS

Tehnoloogia

"Smart-BUS ®" on patendeeritud patendeeritud protokoll (Patent No: 201110123081.0), mis baseerub RS485 hulkpunkt sideliinide standardile.

RS-485 on hulkpunkt-sideliinide standard, mida tunnustavad Telekommunikatsioonitööstuse Ühing (TIA) ja EIA.
Kaabli pistiku ja pesa vahe võib ulatuda 4000 jala ehk 1200 meetrini.
Põhiprobleemiks on välised magnetväljad, mis indutseerivad kaablites elektromotoorjõu, mida nimetatakse häireteks. Signaal kulgeb mööda kaablit ja mõnevoldine erinevus ei tekita mingisuguseid probleeme, kuna vastuvõtja võrdleb mõlemal liinil (sig + ja sig -) ja asendab need väärtused absoluutsete väärtustega.
Magnetväljade vastu võitlemiseks on kaablis olevad juhtmed omavahel risti keeratud, mis muudab indutseeritud elektromotoorjõud vastusuunalisteks üksteisele, mis kompenseeruvad omavahel.
Kiirus on 20 kbps.

Smartbus sideliini kiirus on 9600 bit/s ning antud protokolli luues mõeldi ennekõike koduautomaatika tööstusele. Side toimib kahtepidiselt ning küsimus vastus stiilis. (Edaspidi loe S-bus)

S-bus´i mootor sisaldab endas mitmeid erinevaid riisvaraseadmeid, käske, monitooringu ning juhtimissüsteeme. Kogu süsteem kasutab kahte keerupaari ( cat5e vms), millest üks on dataliin ning teine seadmete toideliin ( vt ülal RS-485 standari põhimõetet). Kuigi RS-485 sideliini maksimum lubatud pikkus on 1200 meetrit, siis side kiire ning laitmatu edastamise huvides soovitame omast kogemusest ehitada liinid mitte oluliselt pikemad kui 100 meetrit. Nimelt kui seadmeid on liinil palju, siis tekivad viited, mis võivad kahjustada side leviku kiirust. ( näide: võime kasutada 1200 meetrit liinipikkust näiteks siis, kui sideliini alguses ja lõpus on 1 s-bus seade).

2013 aasta neljandast kvartalist tuleb juurde uus mõiste W-Bus. Tegemist on raadiovaba koduautomaatika liidesega, mis toimib kõikide olemasolevate s-bus seadmetega. Seadmetele liidetakse kaabelliini asemel raadioliides, mis muudab võrgu juhtmevabaks ning tekitab S-mesh võrgu ( seadmed suhtlevad teineteisega ning kui mõni seade otse ei levi kasutatakse mõnda teist seadet repiiterina).

Topoloogia

Kasutades Smart-bus tehnoloogiat on võimalik ühendada kuni 250 seadet ühe kaabelliini külge, mis lõpeb IP mooduliga. IP moodul on sillaks Smar-bus´i ja arvutivõrgu vahel. Kui on soov kasutada ühes süsteemis rokem kui 250 seadet, saame luua uusi ja uusi liine, mis lõpevad IP mooduliga, mis omakorda moodustavad ühtse süsteemi ruuteri abil. Ühe süsteemi kogusuurus võib olla kuni 65280 erinevat seadet.

Seadmed ühel kaabelliinil on soovitav ühendada käest-kätte printsiibil. Tehas lubab kasutada ka kõikvõimalikke tähtühendusi, kuid praktikas soovitame tähtühendusi vaid kilbisisese installatsiooni puhul ning üksikutel juhtudel kui jadaühendus ei ole tehniliselt võimalik.

S-bus toitesüsteem

S-bus toimib alalisvoolul 24V pingega. Seadmete talumisvahemik on 8-32 volti. Aparatuuri voolutarve on vahemikus 20-32mA ühe seadme kohta. S-bus süsteem on kaitstud mitmete kaitsesüsteemidega:

1) polaarsuse kaitse ( reverce polarity protection)
2) lühisevastane kaise ( short circuit protection)
3) ületarbimise vastane kaitse ( overload protection)
4) ülekuumenemis vastane kaitse ( overheat protection)
5) data liin on samuti varustatud lühise ning polaaruse vastase automaatse katisega.

S-bus protokoll - avatud protokoll!

Kuigi protokoll on patenteeritud, on see tarkvaraarendajatele kättesaadav ning tasuta. Kui keegi soovib oma süsteemi meie seadmeid integreerida, saame alati oma teadmisi jagada ning ei küsi selle eest midagi!

Loetelu s-bus perekonda kuuluvatest seadmetest: dimmer moodulid, relee moodulid, luminofoorballastide juhtimise moodulid k.a Dali süsteemi juhtimine, DMX-512 kontrollerid, SMS kommunikatsioonimoodulid, Kütte-, jahutuse ning ventilatsiooni juhtimise moodulid, pumpade juhtimise ja kontrollseadmed, multifunktsionaalsed sensorid, digitaalsed ning analoogsed sisendmoodulid, mootorite ning kardinate juhtimismoodulid, multiruumi helindussüsteemid, integratsiooni sillad RS-232/485 ning TCP/IP, turvamoodulid, hotellisüsteemid, näitude kauglugemis ning voolumõõtmissüsteemid, infrapunaliidesega multimeediaseadmete juhtseadmed, ilmajaamad, vee-gaasi ja lekkevastased andurid ning nende juhtimine, Sillad KNX/EIB, Nuvo, Honeywell protokollide vahel, LED draiver moodulid, automaatika loogikamoodulid koos tsentraalse kellaaja jagamissüsteemiga, dünaamilised juhtpaneelid, Android/IOS/linux/windows juhtimis rakendused.